Visa rutor

Senaste veckans debatt om bostadsbrist

Jag har i några inlägg behandlat bostadsbrist och huruvida vi har alls har någon sådan. Bostadsbrist är ett diffust begrepp, som kan betyda flera saker. En väldigt vanlig tolkning är att det betyder att det finns för få bostäder, lösningen blir därför att bygga bort bostadsbrist (att detta inte går behandlade jag i mitt förrförra inlägg). Bostadsbrist kan också betyda att vissa grupper, eller hushåll rent generellt, har svårt att få tillgång till bostäder. Detta kan komma sig av att redan existerande bostäder är ineffektivt fördelade. Den senaste veckan har två inlägg gjorts i debatten som kan vara värda att bemöta. Det första av Stefan Attefall (Länk) och det andra ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen (Länk).

(mer…)

november 24, 2018

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bostadsbrist, eller bristande tillgänglighet till bostäder?

I mitt förra inlägg här skrev jag om att bostadsbrist inte är något som låter sig byggas bort. I det här inlägget tänker jag ifrågasätta hela begreppet bostadsbrist, såsom jag uppfattar det i debatten. I princip varje gång som bostadsbristen diskuteras kommer kraven om att det måste byggas mer, och diskussionen rör sig med nödvändighet kring vem som ska betala för alla de bostäder som måste byggas.

(mer…)

november 6, 2018

Inlägget postades i

Bostadsbrist

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Kan vi bygga bort bostadsbristen?

De senaste 70 åren har det förts en debatt gällande möjligheterna att bygga bort bostadsbristen. Jag skulle vilja påstå att stora delar av den bostadspolitik som första sedan andra världskriget fokuserat på just detta. Trots detta råder det dock alltjämt bostadsbrist.

Debatten som förts har, förenklat, haft två sidor. Den ena sidan har menat på att det finns ett utbudsunderskott på bostäder. I början (det vill säga i slutet av 40-talet) skylldes det påstådda utbudsunderskottet på att bostadsproduktionen kraftigt föll under krigsåren. Den andra sidan (det tidigaste jag hittat är en debattartikel av Eli Heckscher från 15 maj 1948, i DN) har menat på att det inte alls råder ett utbudsunderskott, utan istället ett efterfrågeöverskott som är resultatet av de prisregleringar som infördes på bostäder (både bostadsrätter och hyresrätter) 1942. Debatten har som sagt pågått sen dess, och politiken har tydligt valt sida, man har ensidigt satsat på att, med olika medel, öka bostadsproduktionen.

(mer…)

oktober 22, 2018

Inlägget postades i

Bostadsbrist Bostadsbyggande

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ombildningar, en politisk kamp mellan höger till vänster.

I dagarna berättade Dennis Wedin, tillträdande bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, att den nya politiska majoriteten kommer öppna upp för ombildningar av hyresrätter inom det allmännyttiga beståndet i ytterstaden.[1] Ombildningarna är ett medel för att nå målet mer blandade områden. Där allmännyttan idag dominerar, ska dess andel reduceras genom att upplåtelseformen övergår till bostadsrätt för vissa. Det här beskedet har mötts av stor kritik från de som inte vill se fler ombildningar, framförallt den tidigare majoriteten. I våras krävde Karin Wanngård, då finansborgarråd i Stockholm, genom en artikel på SvD debatt svar på frågan ”hur många hyresrätter kommer ombildas efter valet?”.[2] Svaret har vi inte ännu, men att det kommer ombildas hyresrätter tycks det inte råda några tvivel om.

(mer…)

oktober 17, 2018

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Kan vi undersöka trångboddhet innan vi försöker lagstifta bort den?

Den senaste tiden har det seglat upp diskussioner om att begränsa antalet boende per lägenhet för att motverka trångboddheten. Se exempelvis här eller här.

Att begränsa antalet personer per lägenhet, och därmed förbjuda trångboddhet skulle ju rimligen, givet att lagen efterföljs, begränsa just trångboddhet. Men varför skulle vi vilja göra det? Jag kan se två tydliga teser som förklarar varför hushåll är trångbodda. (mer…)

juli 1, 2018

Inlägget postades i

Trångboddhet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentarKan vi ha en nyanserad diskussion om hyresregleringen?

Den senaste tiden har en politisk diskussion om hyresregleringen, och kanske främst om hur hyresmarknaden skulle se ut i avsaknad av den, blossat upp i svenska medier. Den utlösande faktorn har varit de rapporter som tagits fram av Ramböll, på uppdrag av hyresgästföreningen. Rapporterna visar att en övergång till marknadshyror skulle resultera i stora (procentuellt sett) hyreshöjningar i de fyra städer, Stockholm, Göteborg, Halmstad och Helsingborg, som studerats. Rapporterna är framtagna som ett steg i Hyresgästföreningens kampanj mot marknadshyror (det kan man läsa om här). (mer…)

juni 20, 2018

Inlägget postades i

Hyresmarknad Hyresreglering Politik

Kommentarer

3 Kommentarer Lämna en kommentar