Sida 1 / 1

juni 26, 2018 | kopsch

Varför byggs det inte för hushåll med låga inkomster?

I debatten om bostadsmarknaden lyfts ofta problemet att det inte byggs några bostäder för hushåll med låga inkomster. Varför uppfattas det här som ett …
  • Bostadsbrist
  • Bostadsbyggande
0 Kommentarer
juni 23, 2018 | kopsch

Delningsekonomier – en framtid för bostadsmarknaden?

(Följande text återger ett bokkapitel författat tillsammans med Herman Donner) Vi kan lära oss mycket av historien, men ibland måste vi kanske också inse …
  • Bostadsmarknad
  • Hyresmarknad
0 Kommentarer
juni 20, 2018 | kopsch

Kan vi ha en nyanserad diskussion om hyresregleringen?

Den senaste tiden har en politisk diskussion om hyresregleringen, och kanske främst om hur hyresmarknaden skulle se ut i avsaknad av den, blossat upp …
  • Hyresmarknad
  • Hyresreglering
  • Politik
3 Kommentarer