Sida 1 / 1

november 24, 2018 | kopsch

Senaste veckans debatt om bostadsbrist

Jag har i några inlägg behandlat bostadsbrist och huruvida vi har alls har någon sådan. Bostadsbrist är ett diffust begrepp, som kan betyda flera …
  • Bostadsbrist
  • Bostadsmarknad
  • Hyresmarknad
  • Hyresreglering
  • Politik
0 Kommentarer
oktober 22, 2018 | kopsch

Kan vi bygga bort bostadsbristen?

De senaste 70 åren har det förts en debatt gällande möjligheterna att bygga bort bostadsbristen. Jag skulle vilja påstå att stora delar av den …
  • Bostadsbrist
  • Bostadsbyggande
0 Kommentarer
juni 26, 2018 | kopsch

Varför byggs det inte för hushåll med låga inkomster?

I debatten om bostadsmarknaden lyfts ofta problemet att det inte byggs några bostäder för hushåll med låga inkomster. Varför uppfattas det här som ett …
  • Bostadsbrist
  • Bostadsbyggande
0 Kommentarer