Om mig

Jag är universitetslektor på avdelningen för Fastighetsvetenskap. Jag har en grundexamen i nationalekonomi från Luleå Tekniska Universitet och en mastersexamen från University of Toledo, Ohio. 2009 påbörjade jag sina doktorandstudier vid KTH i Stockholm inom ämnet fastighetsekonomi. Jag disputerade på avhandlingen ”Essays in Regional Economics” 2013. Efter disputation har jag arbetat som forskare vid avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi vid KTH, och statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), innan jag började vid Lunds Universitet.

Forskning

Min forskning kan placeras inom ämnesområdena regional- och urbanekonomi, med ett särskilt fokus på fastighetsmarknaden. Jag har bland annat studerat om spekulation på fastighetsmarknaden kan mätas kvantitativt. Sen en tid tillbaka ligger mitt forskningsfokus främst på hyresmarknaden. Debuterar i bokform våren 2019.